MK Horní N?t?ice
Naposledy aktualizováno: 7.7.2020

Místní knihovna Horní N?t?ice se nachází v budov? bývalého obecního ú?adu, související s Kulturním domem, sousedící s hasi?skou zbrojnicí.

PO REKONSTRUKCI: 

Fotografie z roku 2019. 

 

 

P?ED REKONSTRUKC?:

Fotografie z roku 2010. 

       

Knihovna je otev?ena:

Pátek 1700 - 1800 hod.

Sou?asn? je zde i možnost využití ve?ejného internetu a kopírování.

?tená?ský poplatek byl zrušen a půj?ování je od roku 2013 zcela zdarma!!!

V knihovn? pracuje knihovnice paní Mgr. Anna Růži?ková, DiS.

Pro své ?tená?e má knihovna k dispozici stálý knihovní fond: 1961 svazků a vým?nný fond: asi 240 svazků. Vým?na knihovního fondu se uskute??uje 3x ro?n? (mezi knihovnami st?ediska Všechovice). Katalog najdete na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Poslední cirkulace knihovního fondu: ?erven 2019.

Seznam cirkula?ních knih naleznete zde v záložce "vým?nný fond".